Konsultacje w procesie rekrutacji

Konsultacje bazują na badaniach FRIS®

Klient otrzymuje Raport rekrutacyjny FRIS®. Raport opiera się o diagnozę oczekiwań względem danego stanowiska, a następnie analizę potencjału i naturalnych predyspozycji wśród kandydatów. W skondensowanej formie opisuje naturalny sposób rozwiązywania problemów, potencjalne silne strony, możliwe źródła problemów oraz preferencje dotyczące aktywności i warunków pracy u każdego z kandydatów. Zawiera również dopasowane propozycje pytań do wywiadu behawioralnego, dzięki którym rekrutujący szybciej zapozna się z kompetencjami kandydata.