Czym jest coaching?

Processed with VSCOcam with hb2 preset

Coaching to szukanie odpowiedzi na ważne pytania. Pytania, których być może nigdy sobie sami nie zadaliśmy. Ja w ten sposób pomagam ludziom dotrzeć do sedna. Staram się im pomóc zdjąć z siebie ciężar utrzymywania wysokiej samooceny, postrzegania siebie w kategoriach zwycięzcy lub przegranego. Pokazuję szerszą perspektywę, pobudzam do niezależnego myślenia i konfrontacji negatywnych scenariuszy i przekonań. Moje ulubione tematy to tożsamość, misja, powołanie, life switch i predyspozycje, flow i szeroko pojęta twórczość.


 

Jak ja to robię?

Moja zasada to traktowanie każdej sesji jak ostatniej. Nie wiążę klienta ze sobą, w procesie coachingu wyposażam w wiedzę i narzędzia umożliwiające jak najszybciej, samodzielną pracę.

Punktem wyjścia jest dla mnie teoria Carol Dweck, współczesnej, wybitnej psycholog, o nastawieniu na rozwój (growth mindset). Carol udowadnia, że inteligencja i zdolności to nie są cechy trwałe. Potencjał człowieka jest nieznany i niemożliwy do poznania. Nie da się przewidzieć ile każdy z nas zdoła osiągnąć w rezultacie włożonego wysiłku i pracy.

Michał Anioł w wieku 87 lat powiedział, że nadal się uczy. Legendarny wiolonczelista Pablo Casals zapytany w wieku 90 lat dlaczego wciąż ćwiczy, odpowiedział: „Myślę, że robię postępy”. Niedawno zachwycalismy się Henriette Thompson, która w wieku 91 lat ukończyłam maraton. Ale to co mnie w niej najbardziej ujęło, to fakt, że zaczęła biegać w wieku 76 lat …

Co różni ludzi z nastawieniem na trwałość od tych z nastawieniem na rozwój?

Ci pierwsi dobre samopoczucie zapewniaja sobie poprzez robienie rzeczy bezpiecznych i łatwych do uzyskania. Kiedy sytuacja staje się zbyt trudna, kiedy nie czują się inteligentni czy utalentowani – tracą zainteresowanie … Ludzie z nastawieniem na rozwój czują się najlepiej wtedy, gdy przekraczają dotychczasowe ograniczenia.


 

Jak to wygląda i jak się umówić?

Jeśli chcesz umówić się na sesję lub porozmawiać i dowiedzieć się więcej – napisz lub zadzwoń

E-mail: malgorzata@podolecka.pl

Telefon: 604103905

 

  • Spotkania odbywają sie w wybranym przez Ciebie miejscu.
  • Jeżeli jesteś spoza Poznania, sesje odbywają się telefonicznie.
  • Sesja trwa około godziny.
  • Na Twoje życzenie przygotuję raport uwzględniający zmiany jakich dokonałeś w procesie coachingu, Twoje predyspozycje i mocne strony.
  • To Ty decydujesz kiedy chcesz zakończyć proces.

 

Etyka pracy Coacha

Kodeks Etyczny

1. Coach dba o swoje przygotowanie merytoryczne i rozwój umiejętności.
2. Coach dba o wizerunek i interesy swojego klienta.
3. Coach zna granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań przekraczających jego możliwości.
4. Coach powstrzymuje się od wykonywania czynności zawodowych, jeżeli okoliczności zewnętrzne lub jego własny aktualny stan fizyczny czy psychiczny są tego rodzaju, że mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej pracy lub zakłócić bezstronność osądu zawodowego.
5. Coach zgodnie z prawdą przedstawia swoje kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.
6. Coach nie wykorzystuje informacji uzyskanych w trakcie procesu coachingu w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści osobistych, zawodowych czy finansowych z wyjątkiem zapłaty za wykonaną pracę.
7. Gdy coach czuje, że coaching nie jest właściwym rozwiązaniem dla klienta lub nie jest z jakiegoś powodu skuteczny, jest zobowiązany do omówienia tego z klientem w sposób nie uwłaczający jego godności.
8. Coach nie podejmuje się coachingu, który stałby w sprzeczności z coachingiem prowadzonym dla innego klienta lub byłby konkurencyjny.
9. Coach nie ujawnia osobom trzecim informacji dotyczących swojego klienta, na temat przebiegu coachingu, tematów poruszanych podczas sesji z wyjątkiem sytuacji, kiedy klient upoważni coacha do ich ujawnienia lub w sytuacji kiedy klient ujawnia zamiar zagrożenia życiu swojemu lub innych osób oraz kiedy świadomie działa na niekorzyść innych osób i/lub organizacji.