Warsztaty SIŁA BYCIA SOBĄ bazują na nowym, polskim narzedziu rozwojowym FRIS®

FRIS® definiuje styl myślenia i styl działania. Czy wiesz, że styl myślenia kształtuje się w wieku przedszkolnym i nie możesz go zmienić? To twój naturalny, najbardziej intuicyjny styl percepcji i wykorzystywania ​informacji.

Styl myślenia, który jest podstawą analizy FRIS® to nie ogólny opis osobowości, lecz identyfikacja konkretnych stabilnych indywidualnych cech, które mówią o tym jak rozwiązujemy problemy, pracujemy, jaki potencjał wynika z najsilniejszych obszarów naszego umysłu.

Najbardziej popularne obecnie w Polsce narzędzia rozwojowe oparte są na interpretacjach typów psychologicznych zdefiniowanych przez Carla Gustava Junga. FRIS® nie czerpie z teorii Junga, lecz z modeli i teorii z obszaru psychologii poznawczej.

Ogromnym atutem badania jest jego polskie pochodzenie. FRIS® to jedyne polskie narzędzie klasyfikujące – stworzone i zweryfikowane przez polskich badaczy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów. Nie jest narzędziem tłumaczonym z innego języka i adaptowanym. Dzięki temu odpowiada polskim normom i jest dostosowany do polskich realiów

FRIS® jest koncepcją pozwalającą na bliższe poznanie swojego sposobu funkcjonowania i potencjału wynikającego z naturalnego sposobu myślenia. Nie jest to analiza osobowości ani analiza behawioralna i tym głównie różni się od innych dostępnych narzędzi.

Wiarygodność psychometryczna jest mierzona wskaźnikiem Alfa Cronbacha. Wynik FRIS® to 0.82 – oznacza to wysoki poziom rzetelności.


 

Korzyści

Możesz lepiej wykorzystać swoje naturalne predyspozycje

FRIS® nie tylko diagnozuje Twoje predyspozycje, ale również udziela wskazówek w jakich działaniach się najlepiej sprawdzasz, jak powinieneś skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów i jak najlepiej dla Ciebie komunikować się z osobami o innych Stylach Myślenia. FRIS® opisuje jak stawać się lepszym, wciąż będąc sobą.

Praktyczna wiedza na temat rozpoznawania stylów myślenia i wykorzystywania ich potencjału zwiększa kompetencje menadżerów i liderów w następujących obszarach:

 • wywieranie wpływu
 • zarządzanie i budowanie zespołów
 • delegowanie i motywowanie
 • skuteczniejsza komunikacja z partnerami, klientami, pracownikami
 • efektywniejsze dopasowanie zadań do predyspozycji członków zespołu 

Warsztaty przeprowadzone przez Certyfikowanego Trenera FRIS® to nie tylko diagnoza predyspozycji ale również mnóstwo praktyczniej wiedzy.

Uczestnik warsztatów

 • Pozna i zrozumie swój Styl Myślenia i Styl Działania
 • Nauczy się rozpoznawać Styl Myślenia innych
 • Sprawdzi jak współpracuje z innymi Stylami Myślenia
 • Pozna najlepsze metody komunikacji z innymi Stylami Myślenia
 • Nauczy się praktycznie wykorzystywać FRIS w pracy zawodowej

 

Odkryjesz jak inni postrzegają Twoje zachowanie

Twój Styl Myślenia opisuje preferowany przez Ciebie sposób reagowania i komunikowania się.

 

Poznasz działania, w których się sprawdzisz

FRIS® opowiada o rolach i typach działań, które są dla Ciebie wygodne i naturalne. Może się okazać, że jest wiele obszarów, z którymi do tej pory jeszcze nie miałeś do czynienia.

 

Dowiesz się, że możesz być jeszcze lepszy w tym, w czym jesteś dobry

Osoby o różnych Stylach Myślenia różne działania traktują jako najbardziej satysfakcjonujące. Jeżeli skupisz się na ćwiczeniu tego, co jest dla Ciebie naturalne – szybko możesz osiągnąć w tych obszarach mistrzostwo!

 

Dowiesz się jak efektywnie osiągnąć lepsze wyniki i mieć większą frajdę ze swojej pracy

FRIS® opisuje w jakiego typu pracę najchętniej się angażujesz i gdzie osiągasz najlepsze efekty.

 

Dostaniesz wskazówki jak skuteczniej się komunikować

Komunikacja z osobą o innym Stylu Myślenia przypomina rozmowę z osobą mówiącą w innym języku. Dowiesz się jak komunikować się z osobą o innym stylu myślenia, w jaki sposób formułować wypowiedzi i czego unikać.

 

Możesz sprawdzić jak lepiej zespołowo rozwiązywać problemy

Znając Style myślenia w Twoim zespole, możesz dopasować osoby do zadań tak, aby w przedsięwzięciu wszyscy wykorzystali swoje najsilniejsze strony.

 


 

Oferta

 • Czas trwania warsztatów SIŁA BYCIA SOBĄ: 6h
 • Czas trwania warsztatów jest szacunkowy i z reguły ulega wydłużeniu. Przedłużenie warsztatów na życzenie klienta jest nieodpłatne.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma

Raport indywidualny

Jest to najważniejsze narzędzie FRIS®, które nie tylko diagnozuje Twoje predyspozycje, ale również udziela wskazówek w jakich działaniach się najlepiej sprawdzasz, jak powinieneś skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów i jak najlepiej powinieneś komunikować się z osobami o Twoim lub innych Stylach Myślenia. Kilkunastostronicowy raport zawiera również informacje o tym jak odpowiadały i jakie miały preferencje inne osoby o Twoim Stylu Myślenia.

Na życzenie klienta przygotowuję

Raport zespołowy

Raport prezentuje mapę potencjału zespołu wyrażoną Procesem FRIS® od momentu zainicjowania do etapu wdrożenia wybranego przedsięwzięcia. Dla każdej osoby jest opisany jej sposób myślenia, działania oraz postawa, którą najchętniej przyjmuje w zespole. Każdy raport opatrzony jest również komentarzem, który opisuje dynamikę grupy, model komunikacji i współpracy oraz zawiera wskazówki pomagające podnosić efektywność zespołu.